درباره داروسازی تدبیر دارو سلامت

شرکت داروسازی تدبیر دارو سلامت  (سهامی خاص)از سال ۱۳۹۲ یا اخذ مجوز از وزارت صنعت،معدن و تجارت

استان همدان و سازمان غذا و دارو تاسیس شد.کارخانهدراستان همدان شهرستان تویسرکان شهرک صنعتی فرسفج در

زمینی به مساحت ده هزار متر مربع احداث گردیده است و شامل دپارتمانهای مختلف تولبد،آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاهمیکروبی ،فنی مهندسی ،انبارها و واحد HSE میباشد.این شرکت در سال ۱۳۹۴ به عضویت شرکتهای

دانش بنیان ودر سال ۱۳۹۶ به سندیکای مواد اولیه دارویی پیوست. شرکت داروسازی تدبیر دارو سلامت تنها کلینیک

تخصصی تولید کنننده انواع پلت های دارویی،مکمل و گیاهی میباشد.

 

اهداف و خط مشی :

 

مهمترین هدف شرکت با توجه به نظامنامه تولید،عرضه داروی با کیفیت با همتایان خارجی خود در بازار دارویی،

افزایش رضایتمندی شرکت های بسته بندی دارویی ،اشتغال جوانان شهرستان وجلوگیری از خروج ارز برای حفظ

سرمایه ملی است. تمامی مدیران کلیدی و پرسنل شاغل در شرکت با بهرهگیری از تجارب و تخصص خود برای

رسیدن به کلیه اهداف کمی وکیفی تلاش میکنند.

 

نمایی از کارخانه داروسازی تدبیر دارو سلامت :

 

 

وسعت خط تولید:

شرکت تدبیر دارو سلامت درزمینی به وسعت ۱۰۰۰۰متر مربع احداث گردیده که شامل ۶۰۰ متر مربع فضای کلین روم،۷۰۰ مترمربع انبار مواداولیه ومحصول ،۲۰۰ متر مربع آزمایشگاه کنترل کیفیت و میکروبی ،۴متر مربع واحد تحقیقات،۱۰۰ مترمربع موتورخانه مرکزی و۲۵۰ مترمربع فضای اداری